Wsparcie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli poprzez realizację Studiów Podyplomowych - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

środa, 20 lipca 2011 09:27

Wsparcie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli poprzez realizację Studiów Podyplomowych

Wsparcie Rozwoju Zawodowego Nauczycieli poprzez realizację Studiów Podyplomowych wspartych kursem doskonalącym

W ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkolę Informatyki w Łodzi
w partnerstwie z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
zostaną zrealizowane BEZPŁATNE studia podyplomowe dla nauczycielek i nauczycieli zamieszkałych na terenie
woj. łódzkiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu
lub w klasach 1-3 szkoły podstawowej, w zakresie:

Nowoczesnych metod wychowania przedszkolnego z metodyką
nauczania języka obcego.

Edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach
i klasach 1-3.

Uczestnicy studiów powinni posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. W ramach projektu przewidziany jest kurs doskonalący z języka angielskiego (120 godz. dydaktycznych) przygotowujący do egzaminu potwierdzającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Więcej Informacji

http://www.podyplomowe-angielski.wsinf.edu.pl/

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki