Informatyka – studia II stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Informatyka – studia II stopnia

Dlaczego warto wybrać INFORMATYKĘ ?

• Kieruenk przyszłości - branża IT to najszybciej rozwijający się i najbardziej chłonny rynek pracy w perspektywie długookresowej;

• Zarobki w tej branży należą do jednych z najwyższych;

• Firmy oferują bardzo dobre warunki zatrudnienia;

• Kieruenk po którym bez problemu możesz pracować na własny rachunek w elastyczny i wygodny dla Ciebie sposób.


Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Współpraca z największymi firmami z branży to zmiana w podejściu do kształcenia - nacisk kładziemy na praktykę, ograniczając teorię

 do tego co niezbędne. 

• Nasi studenci często zaczynają pracę, praktyki i staże już na pierwszym roku studiów dzięki rozwiniętej wspólpracy z firmami;

• Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier - tutaj znajdziesz setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

• Wraz z ukończeniem naszej szkoły uzyskujesz cenione certyfikaty firm: Microsoft i CISCO;

• Na doskonałych warunkach już na pierwszym roku możesz otworzyć swoją firmę i pracować na własny rachunek - na terenie uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;

• Jesteśmy elastyczni - jeżeli trzeba, dokonujemy zmian w planach zajęć w taki sposób, by to czego uczymy odpowiadało wymogom rynku pracy a nawet wyprzedzało je;

• Współpracujemy z liderami branży IT, m.in. z IBM, Microsoft, AMG.net /Atos Polska, Ericpol, Fujitsu, GFT Poland, Sygnity S.A., TomTom, Transition Technologies S.A. (pełna lista parterów)

• Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wśród pracodawców szkołą informatyczną w województwie;

• Jako jedyna uczelnia niepubliczna bierzemy udział w Teście Informatyka a nasi studenci osiągają satysfakcjonujące wyniki;

• Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi studenci mają łatwiejszy dostęp do siedzib firm, gdzie np. na preferencyjnych warunkach mogą korzystać z ich zaplecza technicznego, dukarek 3D etc.

• A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

 

Od roku akademickiego 2015/2016 zajęcia będą prowadzone wg ulepszonego programu nauczania opracowanego wraz z firmami, w tym wykłady ekspercie (praktycy z poszczególnych firm), nauka niezbędnych zagadnień i umiejętności ściśle dopasowanych pod oczekiwania rynku pracy! >>nowy program nauczania

Czas trwania: 3 semestry
Tryb: stacjonarny (poniedziałek-piątek), niestacjonarny (sobota-niedziela)
Tytuł: magister inżynier


Co mówią specjaliści?

„Firmy borykają się z zapełnieniem otwartych wakatów, ponieważ rynek nie dostarcza odpowiedniej ilości wykwalifikowanych studentów i absolwentów. Stąd też duże zaangażowanie naszej firmy we współpracę z Uczelniami i opracowywanie wspólnego programu nauczania, gdzie nacisk kładziemy na to co niezbędne w przyszłej pracy, poszerzając teorię o praktyczne umiejętności (…)” – Adam Zuzański  Szef departamentu szkoleń w GFT Polska
 

(...) Najlepiej jak najwcześniej rozpocząć praktykę w firmie, która będzie w stanie się rozwijać dając projekty i wyzwania z obszaru który nas interesuje, lub rozpocząć samodzielne praktyczne projekty z osobami o podobnych zainteresowaniach. Uczelnia z pewnością się przydaje nie tylko do porządkowania wiedzy i poznania nieco szerszych zastosowań informatyki, ale właśnie do poznania podobnych do nas osób z którymi w przyszłości będzie można wspólnie stworzyć coś razem.” - Dariusz Lis , CEO InnoMentors, wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający w Transition Technologies S.A.

 

"(...) Uczelnia jest najbardziej ceniona i rozpoznawana wśród pracodawców oraz powstała z myślą o informatyce i jest to od wielu lat jej kierunek wiodący. Ponadto uczelnia współpracuje z największymi firmami branży IT w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że instytucje podejmujące współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności będą w pełni usatysfakcjonowane z jej efektów." - Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej

>> Więcej opinii Partnerów


Absolwent:

 • Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach
 • Umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 • Potrafi dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów.
 • Posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej
 • Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W ramach studiów słuchacz zdobywa wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności.

 • Słuchacze studiów II stopnia w ramach programu nauczania realizują blok przedmiotów wspólnych dostarczających wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania dużymi systemami informatycznymi oraz blok przedmiotów kierunkowych zależny od wybranej specjalności.
 • Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz jej obroną w trakcie egzaminu dyplomowego. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera.
 
 • Warunkiem wstępu na studia jest ukończenie dowolnych studiów I stopnia.
 • Absolwenci studiów licencjackich, nie posiadający tytułu inżyniera mają dodatkowy semestr nauki (uzupełniający ich wiedzę i umiejętności tak aby wypełniły one wymagania, które posiadać musi osoba z tytułem magistra w dziedzinie informatyki).
 • Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową
 • Programowanie
 • Absolwent posiada wskazaną wiedzę i umiejętności charakterystyczne dla studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, a ponadto w szczególności powinien być przygotowany do:

- projektowania, programowania, użytkowania i administrowania rozproszonych systemów operacyjnych,

- analizy i identyfikacji właściwości, warunków i wymagań funkcjonalnych zaawansowanych sieci komputerowych,

- analizy protokołów sieciowych i ich wpływu na wydajność sieci

- projektowania, wdrażania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi przy wykorzystaniu wybranych systemów operacyjnych i zasad bezpieczeństwa,

- zaawansowanego projektowania i wytwarzania oprogramowania dla środowisk rozproszonych organizacji, dopasowanych do określonych warunków i wymagań,                  przy wykorzystaniu różnych komponentów, technik, technologii i narzędzi,

- posiadając wiedzę na temat zaawansowanych algorytmów nie tylko rozumie zasady działania protokołów sieciowych, ale jest przygotowany do ich dogłębnej                    analizy oraz tworzenia nowych rozwiązań

- kierowania działami IT w przedsiębiorstwie organizacji

 • Na studiach drugiego stopnia w dydaktyce programowania czyni się założenie, że student posiada zakres umiejętności wymaganych po studiach pierwszego stopnia, czyli umiejętności rozwiązywania ogólnych problemów programistycznych w kilku środowiskach projektowo/wykonawczych (ze względu na reguły Systemu Bolońskiego, w którym kandydaci nie są zobowiązani do ukończenia kierunkowych studiów pierwszego stopnia, poziom ten stanowi zobowiązanie kandydata i powinien być osiągnięty pracą własną).
 • Studenci poznają bardziej wyrafinowane środowiska programistyczne, wspomagające przetwarzanie równoległe, programowanie komponentowe, serwery aplikacyjne, odwzorowanie procesów biznesowych, SOA (Service Oriented Architecture). Umiejętności te pozwalają studentowi tworzyć oprogramowanie, które użyte w jego pracy magisterskiej, daje narzędzia do tworzenia oryginalnych opracowań naukowych, w wiodących obecnie trendach IT-science.
 • Absolwent studiów II stopnia jest przygotowywany do zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w zespołach programistycznych, gdzie problemy programistyczne analizuje się na wyższym poziomie abstrakcji.

 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Analiza przedsięwzięcia informatycznego
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Komputerowo integrowana organizacja działań
 • Systemy wysokiej dostępności
 • Analityka biznesowa
 • Przetwarzanie transakcyjne

Najważniejsze przedmioty realizowane w blokach dla konkretnych specjalności to:

Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

Sieci bezprzewodowe
Programowanie sieciowe
Kryptografia
Monitorowanie i analiza sieci komputerowych
Zarządzanie infrastrukturą sieciową
Audyt systemów informatycznych
Zespołowy projekt infrastruktury sieciowej
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Technologie sieciowe
Grafika komputerowa

DTP
Kompozycja projektów graficznych
Programowanie w środowisku graficznym
Grafika interaktywna
Przetwarzanie obrazów
Zespołowy projekt graficzny
Podstawy wzornictwa przemysłowego
Grafika dla sieci
Zaawansowane technologie projektowania serwisów graficznych
Programowanie

Analiza algorytmów
Programowanie sieciowe
Kryptografia
Metody translacji
Programowanie wizualne
Zespołowy projekt programistyczny
Programowanie gier
Nowoczesne narzędzia informatyki
Zaawansowane systemy baz danych
Technologie mobilne
Bazy danych

Administracja baz danych
Programowanie klientów baz danych
Kryptografia
Hurtownie i zgłębianie danych
Zespołowy projekt bazodanowy
Systemy gospodarki elektronicznej
Zaawansowane systemy baz danych
Wstęp do eksploracji danych
E-learning

Program specjalności łączy synergicznie dwie dziedziny zastosowań informatyki przetwarzanie danych oraz bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych.

Przygotowuje studentów do pracy w systemach gromadzenia i analizy danych w zastosowaniach biznesowych oraz przy tworzeniu analityk w systemach monitorowania bezpieczeństwa.

Studenci maja możliwość zapoznania się z najnowszymi narzędziami wspomagania audytu informatycznego oraz zapobieganiu działań związanych z cyberprzestępczością, a także zawansowanymi metodami przetwarzania transakcyjnego i analitycznego.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w charakterze administratora i analityka danych, audytora systemów informatycznych oraz administratora systemów bezpieczeństwa informatycznego.

Najważniejsze przedmioty realizowane w ramach specjalności PRZETWARZANIE DANYCH I AUDYT:

 

 • Monitoring systemów informatycznych
 • Testy bezpieczeństwa informatycznego
 • Analityka biznesowa
 • Hurtownie danych
 • Narzędzia audytu informatycznego
 • Zespołowy projekt audytu
 • Cyberprzestepczość
 • Informatyka śledcza
 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Wstęp do eksploracji danych

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki