Informatyka – studia I stopnia (inżynierskie) - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Informatyka – studia I stopnia (inżynierskie)

Dlaczego warto wybrać INFORMATYKĘ ?

• Kieruenk przyszłości - branża IT to najszybciej rozwijający się i najbardziej chłonny rynek pracy w perspektywie długookresowej;

• Zarobki w tej branży należą do jednych z najwyższych;

• Firmy oferują bardzo dobre warunki zatrudnienia;

• Kieruenk po którym bez problemu możesz pracować na własny rachunek w elastyczny i wygodny dla Ciebie sposób.

 

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Więcej praktyki mniej teorii. Mamy nowy program nauczania opracowany wraz z firmami z branży, gdzie nacisk kładziemy na praktykę a teorię ograniczając do tego co niezbędne.

• Nasi studenci często zaczynają pracę, praktyki i staże już na pierwszym roku studiów dzięki rozwiniętej wspólpracy z firmami;

• Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier - tutaj znajdziesz setki ofert pracy, praktyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

• Wraz z ukończeniem naszej szkoły uzyskujesz cenione certyfikaty firm: Microsoft i CISCO;

• Na doskonałych warunkach już na pierwszym roku możesz otworzyć swoją firmę i pracowac na własny rachunek - na terenie uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;

• Jesteśmy elastyczni - jeżeli trzeba, dokonujemy zmian w planach zajęć w taki sposób, by to czego uczymy odpowiadało wymogom rynku pracy a nawet wyprzedzało je;

• Współpracujemy z liderami branży IT, m.in. z IBM, Microsoft, AMG.net /Atos Polska, Ericpol, Fujitsu, GFT Poland, Sygnity S.A., TomTom, Transition Technologies S.A. (pełna lista parterów)

• Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wśród pracodawców szkołą informatyczną w województwie;

• Jako jedyna uczelnia niepubliczna bierzemy udział w Teście Informatyka a nasi studenci osiągają satysfakcjonujące wyniki;

• Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi studenci mają łatwiejszy dostęp do ich siedzib, gdzie np. na preferencyjnych warunkach mogą korzystać z ich zaplecza technicznego, dukarek 3D etc.

• A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

 

Czas trwania: 7 semestrów 
Tryb studiów: stacjonarny (poniedziałek-piątek), niestacjonarny (sobota-niedziela).
Tytuł: Inżynier


Co mówią specjaliści?

„Firmy borykają się z zapełnieniem otwartych wakatów, ponieważ rynek nie dostarcza odpowiedniej ilości wykwalifikowanych studentów i absolwentów. Stąd też duże zaangażowanie naszej firmy we współpracę z Uczelniami i opracowywanie wspólnego programu nauczania, gdzie nacisk kładziemy na to co niezbędne w przyszłej pracy, poszerzając teorię o praktyczne umiejętności (…)” – Adam Zuzański  Szef departamentu szkoleń w GFT Polska
 

„Co roku na łódzkim rynku pracy zwiększa się zapotrzebowanie na fachowców z branży IT. Od samego początku istnienia naszej firmy zdawaliśmy sobie z tego sprawę i podejmowaliśmy kroki mające na celu wsparcie Uczelni wyższych w prowadzeniu zajęć, stąd też duże zaangażowanie Transition Technologies we współpracę z łódzkimi uczelniami. Prowadzimy laboratoria i wykłady, wspieramy inicjatywy studenckie, współorganizujemy Łódzki Test dla Informatyków. Co roku bierzemy udział w Akademickich Targach Pracy, na których mamy okazję do bezpośredniego kontaktu ze studentami. Najlepsi zapraszani są do wzięcia udziału w rekrutacji w ramach Programu Praktyk Letnich zaJAVkA, po których część z nich pozostaje z nami na dużej, jako nasi pracownicy. Z przyjemnością obserwuję jak nasza działalność w zakresie edukacji przyczynia się do rozwoju zawodowego młodych studentów informatyki. Wszelkie wysiłki, które podejmujemy w tym temacie wiążą się również z rozwojem pracowników, którzy są w tego typu działania zaangażowani. Nie boimy się wyzwań i jesteśmy wciąż otwarci na współprace w tym zakresie” - Marcin Wilczura Manager for R&D Department Transition Technologies S.A.
 

„Walka o informatyków w Łodzi jest z roku na rok coraz bardziej intensywna, a w szczególności o chętnych do ciągłego rozwoju programistów.  Firmy poza wynagrodzeniem – które w branży informatycznej jest ponadprzeciętne – starają się zaspokajać potrzeby pozamaterialne w tym te dotyczące komfortu, ciekawych wyzwań, stabilności  zatrudnienia i rozwoju. Już teraz u większości dużych pracodawców można znaleźć ciekawe projekty, szkolenia, lektoraty, ale też konsole do gier, hamaki i inne atrakcje. Jest to z pewnością jedna z najbardziej perspektywicznych branż, której panuje rynek pracownika ponieważ popyt na specjalistów jest ciągle rosnący. Najlepiej jak najwcześniej rozpocząć praktykę w firmie, która będzie w stanie się rozwijać dając projekty i wyzwania z obszaru który nas interesuje, lub rozpocząć samodzielne praktyczne projekty z osobami o podobnych zainteresowaniach. Uczelnia z pewnością się przydaje nie tylko do porządkowania wiedzy i poznania nieco szerszych zastosowań informatyki, ale właśnie do poznania podobnych do nas osób z którymi w przyszłości będzie można wspólnie stworzyć coś razem.” - Dariusz Lis , CEO InnoMentors, wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający w Transition Technologies S.A.
 

"(...) Na uwagę zasługuję fakt, iż Uczelnia jest otwarta na ludzi przedsiębiorczych. Pomaga osobom które mają potencjał i chcą go rozwijać. Jest otwarta na nowe pomysły i inicjatywy.We współpracy z Uczelnią Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dają studentom możliwość nauki przedsiębiorczości w praktyce poprzez założenie własnej firmy w formie startupu. Daje to możliwość nauki oraz zdobywania praktycznego doświadczenia pod kątem oczekiwań rynku. Uczelnia jest najbardziej ceniona i rozpoznawana wśród pracodawców oraz powstała z myślą o informatyce i jest to od wielu lat jej kierunek wiodący. Ponadto uczelnia współpracuje z największymi firmami branży IT w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że instytucje podejmujące współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności będą w pełni usatysfakcjonowane z jej efektów." - Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej

>> Więcej opinii Partnerów

>> Sprawdź darmowe kursy online od naszego partnera, fimy Microsoft 


Absolwent:

 • Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.
 • Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych.
 • Ma także wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 • Jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną w trakcie egzaminu dyplomowego.

Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytułu inżyniera.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Aktualnie oferujemy 5 specjalności (do wyboru przez studenta po 4 semestrze studiów):

 • Sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa
 • Programowanie i bazy danych
 • Audyt i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Technologie mobilne

Specjalność "Sieci komputerowe" to:

 • Wzbogacenie teoretycznej wiedzy studentów kierunku Informatyka o elementy praktyczne – zapoznanie z istniejącymi i dominującymi na rynku rozwiązaniami czołowych firm działających w branży usług telekomunikacyjnych i sieciowych.
 • W ramach programu chcemy zaproponować ścieżkę ukierunkowaną na rozwiązania sprzętowe i budowę infrastruktury sieciowej.
 • Międzynarodowy program szkoleniowy opracowanych odpowiednio przez firmę Cisco Systems i Microsoft. Posiadana infrastruktura (pracownie sieciowe wyposażone w sprzęt firmy Cisco) jak i współpraca z firmą Microsoft (w ramach IT Academy) pozwala studentom na dostęp do specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania (dostęp do najnowszych sieciowych systemów operacyjnych, często również wtedy, gdy są one jeszcze w fazie testowania).

Student uzyskuje przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale będą praktycznie umieć rozwiązać postawione przed nimi zadania. Dostęp do oprogramowania we wczesnej fazie pozwala im poznać rozwiązania, które będą stosowane w momencie, kiedy ukończą studia. Kursy zostaną przygotowane zgodnie z wymogami tych firm i zakończą się otrzymaniem przez uczestników certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu wystawionych przez te firmy. Po ukończeniu kursów studenci będą przygotowani do zdawania egzaminów na uznawane na całym świecie tytuły Cisco Certified Network Associate (CCNA) oraz Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające uprawnienia trenerskie w obu tych programach (tytuły Microsoft Certified Trainer oraz Cisco Academy Instructor).

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Sieci komputerowe":

 • Zarządzanie infrastrukturą sieciowa
 • Telekomunikacja i transmisja danych
 • Algorytmy grafowe w sieciach komputerowych
 • Technologie sieci lokalnych
 • Technologie warstwy internetu. Routing.
 • Metody projektowania sieci komputerowych
 • Techniki światłowodowe
 • Projekt systemu sieciowego
 • Protokoły i usługi sieci rozległych

Specjalność „Grafika komputerowa" to:

 • Wiedza z zakresu projektowania szeroko rozumianej grafiki użytkowej.
 • To zarówno zagadnienia związane z reklamą, grafiką informacyjną, ale także prezentacyjną.
 • Nauka tworzenia atrakcyjnych wizualnie aplikacji internetowych. Specjalizacja daje podstawy teoretyczne na temat kompozycji graficznych, jak również wyczula poczucie estetyki.

Student zostaje przygotowany do samodzielnej lub zespołowej pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i w agencjach reklamowych etc. Absolwenci są przygotowani ponadto do tworzenia oprogramowania CAD, czy projektowania aplikacji obsługujących linie technologiczne w przemyśle.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Grafika komputerowa":

 • Grafika użytkowa
 • Media strumieniowe
 • Zaawansowana grafika komputerowa
 • Programowanie gier sieciowych
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Techniki multimedialne
 • Projektowanie serwisów graficznych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Programowanie i bazy danych

Specjalność "Programowanie i bazy danych" to:

 • Umiejętności programowania przy użyciu najpowszechniejszych na rynku środowisk strukturalnych oraz obiektowych, włączając w to programowanie dla sieci web, programowanie wizualne, systemowe oraz niskopoziomowe.
 • Praktyczna wiedza na temat zarządzania projektem programistycznym, metody i narzędzia wspomagające inżynierię programowania.
 • Wiedza na temat korzystania i administrowania bazami danych.
 • Integracja różnych systemów informatycznych, bazując na rozwiązaniach obcych i własnych.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Programowanie i bazy danych":

 • Serwery baz danych
 • Systemy wymiany informacji w zarządzaniu
 • Komputerowe metody optymalizacji
 • Sieciowe systemy biznesowe
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Programowanie w języku wewnętrznym
 • Techniki archiwizacji i ochrony informacji
 • Algorytmy genetyczne i sztuczne sieci neuronowe
 • Przetwarzanie rozproszone
 • Programowanie urządzeń mobilnych

Specjalność „Audyt i bezpieczeństwo systemów informatycznych" to:

 • Wiedza z zakresu najnowszych narzędzi i technologii informatycznych oraz ich zastosowania.
 • Rozwiązywanie różnorodnych problemów z zakresu identyfikowania oraz szacowania ryzyka towarzyszącego wykorzystaniu techniki informacyjnej w przedsiębiorstwie (analiza stanu bezpieczeństwa, tworzenie i wdrażania polityk, metod i narzędzi bezpieczeństwa oraz ocena ich skuteczności).
 • Umiejętność analizy i oceny systemów komputerowych, kształtowane zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań, wymagań prawnych i ochrony danych osobowych.
 • Opanowanie umiejętności przeprowadzenia audytu systemu informatycznego, w tym z użyciem odpowiednich narzędzi z zakresu bezpieczeństwa systemów operacyjnych i usług sieciowych.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w charakterze administratora, analityka bądź audytora systemów informatycznych.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Audyt i bezpieczeństwo systemów informatycznych":

 • Infrastruktura techniczna i bezpieczeństwo fizyczne
 • Podstawy prawne i normatywne ochrony informacji
 • Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych
 • Zarządzanie ryzykiem i ewaluacja procesów biznesowych w systemach informacyjnych
 • Kryptografia w systemach bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Tworzenie polityki bezpieczeństwa informacji
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego

Specjalność "Technologie mobilne" to:

 • Pogłębiona znajomość teoretyczna i praktyczna w zakresie: nowoczesnych technologii mobilnych, projektowania i programowania aplikacji internetowych i mobilnych, programowania w środowisku sieciowym, analizy danych internetowych, przetwarzania multimediów.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Technologie mobilne":

 • Platformy sprzętowe urządzeń mobilnych
 • Telekomunikacja i transmisja danych
 • Systemy operacyjne platform mobilnych
 • Programowanie w Java dla platform mobilnych
 • Bezpieczeństwo w systemach mobilnych
 • Systemy łączności bezprzewodowej
 • Multimedia w systemach mobilnych
 • Programowanie w środowiskach dedykowanych dla platform mobilnych
 • Strumieniowe danych w systemach mobilnych
 • Profile synchronizacji danych

Program studiów jest realizowany w ramach 7 semestrów, 4 pierwsze są wspólne dla wszystkich specjalności i w ich ramach student uzyskuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w za­kresie algorytmów i struktur danych i ich złożoności, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programo­wania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji oraz baz danych. Zagadnienia te są realizowane przez blok kursów wspólnych zawierających m.in. takie przedmioty jak:

 • Podstawy informatyki
 • Architektura systemów komputerowych
 • Podstawy programowania
 • Grafika komputerowa i komunikacja człowiek-komputer
 • Algorytmy i złożoność obliczeniowa
 • Programowanie aplikacji użytkowych
 • Języki programowania
 • Systemy operacyjne
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Podstawy baz danych
 • Podstawy elektroniki
 • Paradygmaty programowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy wbudowane
 • Metody numeryczne
 • Podstawy technologii sieciowych

Po 4 semestrze następuję wybór specjalności przez studenta umożliwiający pogłębienie posiadanej wiedzy w dziedzinie związanej z daną specjalnością. Każda specjalność jest realizowana przez blok przypisanych do niej przedmiotów.

formularz rekrutacji ONLINE

 

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki