Zeszyty Naukowe Vol. 9, Nr 2, 2010

Powrót do spisu treści

Jerzy Luciński
Modelowanie systemu chłodzenia z rurami cieplnymi (heat pipes) w sprzęcie elektronicznym
Modeling of Heat Pipes Cooling System in Electronic Equipment
Abstract           Full text

Wojciech Rosiak, Zbigniew Gmyrek
Modelowanie i badania eksperymentalne dyskowego silnika typu BLDC dla napędów ułamkowej mocy
Modeling and Experimental Investigations of BLDC Disk-Typemotor for Fractional Horsepower Electric Drives
Abstract           Full text 

Grzegorz Zwoliński, Maciej Kacperski
Implementacja modelu wirtualnego systemu rekrutacji
Implementation of the Model of the Virtual System of the Recruitment
Abstract           Full text 

Grzegorz Zwoliński, Maciej Kacperski
Podstawy budowy i analiza funkcjonalności wirtualnego systemu rekrutacji
Bases of the Structure and Analysis of the Functionality of the Virtual System of the Recruitment
Abstract           Full text 

Jan Turant
Optymalne projektowanie rozkładu źródeł ciepła w wale kalandra
The Optimal Design of Heat Sources Distribution in Calender
Abstract           Full text

Mirosław Zając
Obrazowanie medyczne na podstawie danych zawartych w formacie dicom z zastosowaniem filtracji adaptacyjnej
Medical Depicting on the Basis of Data Included in the Dicom Format with the Application of Adaptive Filtrations
Abstract           Full text

Wojciech Horzelski, Dariusz Doliwa, Mariusz Frydrych
Analiza współczynnika straty algorytmów pakowania first fit oraz best fit przy ładunkach o rozkładzie Gaussa
Analysis of the Loss Rate of First Fit and Best Fit Packing Algorithms by Charges with Gauss Distribution
Abstract           Full text

Paweł Pasamonik
Modelowanie procesów biznesowych zorientowane na czynności
Activity Oriented Business Process Modelling
Abstract           Full text

W górę
Joomla SEO by AceSEF