wtorek, 18 sierpnia 2015 13:09

Więcej praktyki, mniej teorii. Zmiany nauczania na kierunku Informatyka

Od roku akademickiego 2015/2016 zostanie wprowadzony nowy program kształcenia na I stopniu studiów (studia inżynierskie) kierunku Informatyka. Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu naszych studentów do podjęcia pracy w sektorze IT i wyposażenia ich w umiejętności, jakich poszukują i oczekują pracodawcy. Zmiana ta jest efektem wielomiesięcznych rozmów z największymi firmami sektora IT, które pomogły nam w reorganizacji programu podpowiadając i angażując się podczas jego tworzenia.

Cel? 
Kompetentny absolwent przygotowany do wykonywania zawodu informatyka.

Jakie zmiany?
- Mniej zajęć teoretycznych na rzecz zajęć o charakterze praktycznym (większa ilość godzin laboratoriów, pracy nad projektami, etc.).

- Część zajęć będzie prowadzona przez osoby z doświadczeniem zawodowym nabytym poza uczelnią - praktycy / pracownicy z wybranych firm.  

- Praca dyplomowa będzie miała charakter typowo praktyczny (dyplomant otrzyma konkretny problem do rozwiązania).

Wiecej możliwości: Wybierasz dwie a nie tylko jedną specjalność.
- Program oparty jest na podziale na dwusemestralne bloki przedmiotów do wyboru przez studenta (wybór po 3 semestrze studiów).

- Pierwsze 3 semestry obejmują większość przedmiotów pozwalających zrealizować efekty kształcenia wymagane dla kierunku informatyka w stopniu podstawowym, pozostałe 4 semestry realizują program wybranych przez studenta specjalności w stopniu rozszerzonym oraz zdobycie umiejętności praktycznych w wybranej przez studenta dziedzinie.

- W ramach specjalności studenci uzyskują wiedzę pozwalającą na zdobycie międzynarodowych certyfikatów weryfikujących ich wiedzę (m.in. certyfikaty firm Cisco i Microsoft w dziedzinie zarządzania siecią komputerową, certyfikaty firm Oracle i Microsoft w zakresie programowania i zarządzania bazami danych).

Bloki specjalnościowe:

  • Sieciowe systemy operacyjne
  • Zarządzanie infrastrukturą sieciową
  • Bazy danych
  • Audyt i bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Programowanie
  • Systemy operacyjne
  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania
  • Testowanie i zapewnienie jakości oprogramowania
  • Programowanie gier komputerowych

Student może wybrać dwa bloki w tej samej dziedzinie (np. programowania) lub każdy z innej (np. jeden dotyczący sieci komputerowych a drugi systemów operacyjnych). 

 

>> Zagwarantuj sobie miejsce: SZYBKA REKRUTACJA ONLINE 

W górę
Joomla SEO by AceSEF