Grafika - studia II stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Grafika - studia II stopnia

 Rekrutacji na kierunku Grafika przedłużóna do 8 października br. 

II stopień / studia magisterskie Grafika

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tytuł: Dyplom magistera sztuki

Możliwości kontynuowania nauki: studia III stopnia / studia podyplomowe

Przedmioty:

Elektroniczne formy realizacji
Psychofizjologia widzenia
Przygotowanie do druku
Grafika warsztatowa
Grafika cyfrowa 3D
Kreacja obrazu i dźwięku
Projektowanie graficzne
Projektowanie informacji Web Design
Prezentacja multimedialna
Zagadnienia filozofii I teorii sztuki
Historia grafiki
Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru
Seminarium dyplomowe

Dlaczego warto wybrać ARTYSTYCZNĄ GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ?

• Kierunek po którym można zarówno pracować dla kogoś jak i na wlany rachunek, co daje szerokie spektrum możliwości;

• Możliwość podjęcia pracy w różnych branżach i obszarach co powoduje, że praca ta jest ciekawa i zawsze pełna wyzwań;

• Bardzo dobre warunki finansowe;

• Silny rozwój rynku w kierunku Web designu a także grafiki 3D oraz wzrost zasięgu mediów społecznościowych to także silny rozwój w obszarze grafiki i wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej branży.

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;

• U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;

• Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotwanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i luke na rynku pracy;

• Podjeliśmy współpracę z firmą CD3D - specjalistą od drukarek i druku 3D. Współrpaca już w najbliższej przyszłosći zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;

• Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier - tutaj znajdziesz setki ofert pracy, prkatyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

• Ułatwiamy pracę na własny rachunek - posiadamy na  uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;

• Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych a także w plenerze;

• Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;

• Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich);

• A po zajęciach do Twojej dyspozycji jest basen wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

Jedyne miejsce gdzie można sie nauczyć grafiki, grafiki na dzisiejsze standardy. Przygotować sie do robienia w filmach/grach i tym podobnych. Tez bardzo pomaga elastyczność i pomoc kadry. - Igor Derbis, student Grafiki

Dla mnie i dla większości studentów z Ukrainy to była możliwość wyjechania do Polski, mianowicie wybrałem tą uczelnie nie przez przypadek. Uczelnia jest prywatna co daje możliwość rozwoju osobistego, ponieważ nie ma niepotrzebnych przedmiotów, jak było u mnie na poprzednich studiach - w Państwowej uczelni. Masz do pomocy bardzo wykształconych wykładowców. Łódź - miasto rozwoju! Nie jest też sekretem, ze dyplom otrzymany na terenie Unii Europejskiej jest cenny wśród pracodawców. - Bohdan Bilous, student Grafiki

Tutaj poznasz prace studentów oraz dowiesz się więcej o nas

wspp.wsinf.edu.pl


Co mówią nasi parterzy?

„Reprezentuję firmę z rynku łódzkiego, w której wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych grafików. Niestety wraz z rozwojem naszej organizacji i zwiększonymi potrzebami rekrutacyjnymi wzrasta również problem z obsadzeniem wakatów. Mimo iż otrzymujemy wiele CV – brakuje kluczowych kompetencji osób aplikujących o pracę u nas. Szczególnie dotyczy to technologii ESKO- znajomość jej, jest praktycznie gwarantem zatrudnienia u nas.Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom co do kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Kształci specjalistów – grafików w technologii Esko, a tym samym gwarantuje im miejsca pracy w Polsce i nie tylko.” - Igor Szlaski, właściciel REGANTA

„Technologia druku 3D sukcesywnie zdobywa uznanie w oczach licznych branż - począwszy od przemysłowej i wytwórczej, przez architektoniczną, a skończywszy na agencjach reklamowych i marketingowych. Kolejne firmy i przedsiębiorstwa wprowadzają technologię druku 3D do swoich ofert lub procesów technologicznych. Równocześnie pojawia się realny problem w postaci braku wykwalifikowanej kadry - zarówno projektantów 3D, specjalizujących się w projektowaniu i optymalizowaniu projektów pod druk 3D, jak również operatorów drukarek 3D i specjalistów od tej technologii. Z powodu braku takich specjalistów na rynku, firmy są zmuszone wdrażać się w druk 3D własnymi siłami - często metodą prób i błędów. Wychodząc na przeciw potrzebom rynkowym, postanowiliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności wprowadzić nowe zajęcia do programu edukacyjnego, ukierunkowane na druk 3D. Jako największy portal poświęcony technologii druku 3D w Polsce oraz ceniona firma consultingowa i szkoleniowa jesteśmy przekonani, iż wspólnie z Uczelnią jesteśmy w stanie przygotować przyszłych projektantów i specjalistów ds. druku 3D do bezproblemowego wdrożenia się w struktury dowolnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również pomóc w rozpoczęciu własnej działalności w tym obszarze.”Paweł Ślusarczyk, Prezes Zarządu CD3D Sp. z o.o.


„Duża dynamika rynku oraz ciągle zmieniające się technologie sprawiają że coraz częściej spotykamy się z brakiem wykwalifikowanej kadry. Współpraca z uczelniami pozwala nam wypełnić tą lukę a jednocześnie przygotować przyszłą kadrę która będzie w stanie wdrożyć się szybko do warunków biznesu i przejść do realizacji poważnych projektów.” Łukasz Dębski,Business Development Director, Wastelands Interactive

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest dla nas cennym partnerem w zakresie pozyskiwania nowych współpracowników oraz interesujących projektów. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy poszerzamy naszą wiedzę w zakresie branży IT. Projekty, które realizujemy wspólnie pozwalają nam na ulepszanie metodologii pracy, co przekłada się na sposób realizacji projektów oraz ich jakość. Współpracę z uczelnią oceniamy bardzo dobrze. Z przyjemnością współpracujemy z zatrudnionymi tam specjalistami, a poziom wiedzy studentów i absolwentów oceniamy jako bardzo wysoki.” Tomasz Bartosiak – Prezes Zarząd Dinx Group


Studia dostosowane do oczekiwań rynku pracy.

 • Możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash.
 • Program dydaktyczny zawiera także, jako wiodące, zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów.
 • Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.
 • Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną.
 • Kadra dydaktyczna związana jest z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Absolwent:

 • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie.
 • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.
 • Grafika Projektowa
 • Grafika Warsztatowa

Grafika Projektowa

Ta specjalność przygotowuje do samodzielnego lub zespołowego projektowania utworów wizualnych takich jak: plakaty typograficzne, reklamowe i społeczne, znaki firmowe, systemy identyfikacji firm, okładki książek i czasopism, skład dowolnych publikacji. Nacisk projektowy położony jest na kompozycję, typografię i sprawność komunikacyjną.

Grafika Warsztatowa

Ta specjalność przygotowuje to tworzenia dowolnych utworów graficznych wykonanych technikami cyfrowymi, klasycznymi lub mieszanymi. Nacisk realizacyjny położony jest na swobodę kreacji i wyrażenie subiektywnych odczuć związanych z relacjami ze światem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

 

I stopień

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Historia i teoria sztuki
 • Estetyka i socjologia sztuki
 • Filozofia
 • Marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Zagadnienia percepcji i kompozycji plastycznej
 • Fotografia
 • Grafika projektowa – komunikacja wizualna
 • Warsztaty komputerowe - grafika
 • Warsztaty komputerowe - programowanie
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Projektowanie stron internetowych
 • Podstawy multimediów
 • Podstawy grafiki warsztatowej
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy
 • Animacja komputerowa
 • Ilustracja
 • Kreacja obrazu i form 3D
 • Fotografia artystyczna
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika projektowa
 • Animacja komputerowa - reklama
 • Grafika przestrzenna
 • Fotografia reklamowa
 • Projektowanie typograficzne
 • Warsztaty projektowe - HTML
 • Seminarium dyplomowe

II stopień

 • Zagadnienia filozofii I teorii sztuki
 • Historia grafiki
 • Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru
 • Elektroniczne formy realizacji
 • Psychofizjologia widzenia
 • Przygotowanie do druku
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika cyfrowa
 • Kreacja obrazu i dźwięku
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie informacji
 • Prezentacja multimedialna
 • Seminarium dyplomowe

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki