KONKURS - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

KONKURS

Dzień IT i ID - 1. edycja - 11 kwietnia 2015r.

Wyższa Szkoła Informatyki i umiejętności, zwana dalej ORGANIZATOREM serdecznie zaprasza do udziału w internetowym konkursie. Do wygrania – FIGURKA WYBRANEGO SUPERBOHATERA wydrukowane przez DRUKARKĘ 3D.

Zasady:
1) W konkursie mogą brać udział czynni użytkownicy facebooka, których dane osobiste takie jak: imię i nazwisko wpisane w profilu zgadzają się z danymi w dokumencie tożsamości.

2)Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z obowiązkiem wstawienia komentarza- TREŚCI KONKURSOWEJ - pod postem konkursowym.

3)Uczestnik konkursu musi dołączyć do wydarzenia  Dzień IT i ID na facebooku https://www.facebook.com/events/453829044769617/

4)Dokładną procedurę odebrania nagrody ORGANIZATOR przekazuje w wiadomości prywatnej po zakończonym konkursie.

5)Konkurs trwa od momentu wstawienia konkursowego postu do środy, 08.04.2015 g. 22:00. W tym dniu zostaną ogłoszone wyniki.

6)OSOBĘ WYGRANĄ W KONKURSIE,  biorąc pod uwagę zamieszczoną treść konkursową, wybiera niezależne i niezawisłe jury w pełnym składzie Działu Promocji i Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki
i Umiejętności.


!KONKURS nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie odpowiada za udział, przebieg ani wyniki konkursu/promocji!

_________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapraszania znajomych by dołączyli do wydarzenia oraz do udostępniania wydarzenia na swoich tablicach. Mile widziane jest również klikanie „Lubię to”


Wręczenie nagrody odbędzie się W DNIU WYDARZENIA, 11.04.2015 około godziny 15:30. Osoba która wygra proszona jest o napisanie wiadomości prywatnej do ORGANIZATORA.
ORGANIZATOR- Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki