Ubezpieczenie dla Studentów i Pracowników WSIU - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Ubezpieczenie dla Studentów i Pracowników WSIU

UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Infolinia Allianz: 801 10 20 30 lub 22 567 67 00 (Pn-pt. 8.00-20.00; Sob. 9.00-15.00)

Suma ubezpieczenia – 30.000,00 zł okres ubezpieczeniowy: do 30.09.2014r

Zakres ochrony i sumy ubezpieczenia

 

Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

30 000,00 zł

Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

60 000,00 zł

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

30 000,00 zł

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

5 000,00 zł

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

do 400,00 zł

Koszty leczenia – zakres podstawowy: podstawowe honoraria lekarskie; Koszty lekarstw; koszty zakupu protez
i środków pomocniczych; koszty zakupu środków opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.

6 000,00 zł

Składka roczna

75,00 zł

Zapewniamy ochronę 24 godz. na dobę w kraju i za granicą (z wyłączeniem usług Assistance realizowanych na terenie RP oraz kosztów leczenia poniesionych wyłącznie na terytorium RP – wypadek może zdarzyć się na całym świecie)

 

UBEZPIECZENIE OC PRAKTYK DLA STUDENTÓW WSIU Z KIERUNKU  KOSMETOLOGII, FIZJOTERAPII I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 89, Telefon (+48 42) 636 55 71

Zakres terytorialny – miejsce praktyk

Ubezpieczenie obejmuje szkodę powyżej 500,00 zł.

Suma ubezpieczenia – 10.000,00 zł

Okres ubezpieczeniowy  – do 30.09.2014r

 

Wpłaty: budynek B pok. 202 w godz. 9 – 15

W PRZYPADKU ZGŁASZANIA SZKODY (NNW LUB OC), proszę o dostarczenie kserokopii dokumentacji medycznej, ksero dowodu, i wypełnienie druku zgłoszenia szkody, który jest dostępny jedynie w Dziale Administracji WSIU (pokój 202B).

Zgłaszanie szkód do Allianz oraz Generali obywa się jedynie poprzez WSIU w związku tym komplet wypełnionych dokumentów prosimy dostarczyć osobiście lub listownie do Działu Administracji WSIU p. 202B.

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki