Pomoc materialna - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Pomoc materialna

Godziny pracy Pomocy Materialnej

wtorek:   1300 – 1700

piątek:   1300 – 1600

sobota:     800 – 1500

Wnioski należy składać w pokoju 118 (budynek B).

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.  42 27 50 155


INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

1. Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się po semestrze letnim w terminie od 15 września do 22 października, a po semestrze zimowym od 15 lutego do 18 marca. Wnioski o przyznanie zapomogi składa się w trybie doraźnym.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać również w trakcie trwania roku akademickiego, po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą objąć maksimum 10% studentów danego roku, trybu i kierunku studiów, którzy uzyskali rejestrację na następny semestr studiów, planowo realizują studia oraz w I części sesji egzaminacyjnej składają egzaminy i uzyskują zaliczenia. Stypendium nie przysługuje studentowi, który złożył chociaż jeden egzamin/zaliczenie w II części sesji egzaminacyjnej (poprawkowej).

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej ocen nie niższej niż 4,3 (przy ustalaniu średniej bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń).

4. Stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są na wniosek studenta.

 

KOMUNIKAT REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI Z DNIA  25.11.2016r.
dotyczy: ustalenia stopnia stypendium socjalnego w zależności od kryterium dochodowego

Na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów WSIU z dnia 15.09.2016r. wprowadzam na rok akademicki 2016/2017 w zależności od osiągniętych progów dochodowych na osobę w rodzinie studenta, następujące stypendia socjalne:

1.    kryterium I - stopnia obejmuje średnią dochodów do       342 zł.
2.    kryterium II - stopnia obejmuje średnią dochodów     342,1 –  684 zł
3.    kryterium III - stopnia obejmuje średnią dochodów    684,1 – 1043,9 zł

Uwaga

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny będą przyjmowane wyłącznie wypełnione wg. wzoru.

Aby otrzymać stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

Rodzaj stypendium

Należy złożyć

Stypendium socjalne

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 9
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1 (wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 10
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 8
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Zaświadczenie potwierdzające uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

 

Zapomoga

 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 7
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
  • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
  • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej.

Pobierz załączniki:

Komunikat rektora
Komunikat rektora2
Regulamin pomocy materialnej
Zarządzenie rektora
Informacje o pomocy materialnej
Stawki stypedniów

 

zał. 1 Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne
zał. 2 Oświadczenie studenta o wysokości średniego dochodu netto
zał. 3 Oświadczenie członków rodziny dotyczące dochodów z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź w formie karty podatkowej
zał. 4 Oświadczenie ( składamy przy dodatku mieszkaniowym)
zał. 5 Oświadczenie ( dotyczy wszystkich stypendiów )
zał. 6 Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
zał. 7 Wniosek o przyznanie zapomogi
zał. 8 Stypendium Rektora
zał. 9 Stypendium socjalne
zał.10 Stypendium specjalne (dla osób niepełnosprawnych)
zał.11 Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny semestr
zał.12 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
zał.13 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( dotyczy stypendium Rektora )
zał.14 Oświadczenie ( o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców )

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki