Praktyki

rekrutacja2

Praktyki

Akademickie Biuro Karier (Biuro Promocji i Rozwoju) czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. Parter, Dziekanat.

 

Kontakt: 52 348 52 95,


KONSULTACJE W SPRAWIE PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku INFORMATYKA

Dyżury odbywają się w pokoju nauczycielskim. Przed przyjazdem do WSIU na konsultacje dot. praktyk uprzejmie proszę sprawdzić
na stronie   http://konto.bydgoszcz.wsinf.edu.pl/~grad/   

dr inż. Piotr Grad

Opiekun praktyk dla kierunku INFORMATYKA

 

 

 

 

Studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku 2012 obowiązuje KARTA STUDENTA.  Dokument ten należy wypełnić i oddać wraz z umową o studencką praktykę zawodową do Biura Karier (parter, pok. 8 - czynne od poniedziałku do piątku i w wybrane soboty) lub do opiekuna praktyk.   KARTĘ wypełnia się tylko raz - przed pierwszą praktyką.