Konta studenckie - informacja

rekrutacja2

Konta studenckie - informacja

ostatnia aktualizacja : 2012-10-15

Informacje dla nowych studentów :


Każdy student WSInf ma obowiązkowo zakładane konto studenckie, które mieści się na serwerze studenckim o nazwie konto. Konto studenckie jest bezpłatne.

Na konto studenckie składają się :
- konto pocztowe,
- konto shellowe
- konto Wirtualnego Dziennika.

Konto pocztowe służy do odbierania i wysyłania poczty.
Konto shellowe umożliwia przechowywanie plików i utworzenie własnej strony.
Student mając w miejscu zamieszkania dostęp do internetu
może pobierać i wgrywać pliki na swoje konto.
Do konta można logować się z każdego komputera mającego dostęp do sieci internet.

Pojemność konta shellowego wynosi 200 MB.
Pojemność konta pocztowego wynosi 50 MB.

Korzystanie z konta pocztowego i Wirtualnego Dziennka
jest obowiązkiem każdego studenta przez cały okres studiów.
Tylko poprzez te konta student będzie otrzymywać ważne informacje
z dziekanatu i od wykładowców.

 

Zakładanie kont studenckich ( stan na 1 czerwca 2010 r. ) :

1. nowy student otrzymuje z Dziekanatu pismo o przyjęciu na studia wraz z informacją o konieczności wyboru loginu.

2. login należy wybrać na stronie : http://rejestracja.wsinf.edu.pl (w przypadku problemu z certyfikatem w Internet Explorer 7.0 lub 8.0, należy zaakceptować kontynuowanie przeglądania tej witryny sieci Web).

3. na podstawie wybranego loginu są tworzone konta : pocztowe, shellowe i dostęp do Wirtualnego Dziennika.
Uwaga : od wyboru loginu na stronie http://rejestracja.wsinf.edu.pl do pełnej aktywacji konta na serwerach mija kilka dni.

4. studenci Wydziału Zamiejscowego Bydgoszcz mają konta na serwerach w Bydgoszczy
i sprawdzają pocztę z wykorzystaniem adresu :
- mail.bydgoszcz.wsinf.edu.pl
- lub poprzez klienta poczty elektronicznej wg przykładowej konfiguracji w odnośniku poniżej.

5. konta są zakładane dla wszystkich studentów bez względu na kierunek studiów.

6. początkowym hasłem dostępu jest numer indeksu, które należy samodzielnie zmienić, opis w załączniku poniżej. Okresowo są przeprowadzane weryfikacje haseł pod względem ich bezpieczeństwa, w wyniku których Konta o zbyt prostych hasłach są blokowane.
Blokada oznacza brak mozliwości zalogowania się do poczty, konta shellowego i Wirtualnego Dziennika.

7. powyższe czynności należy wykonać najdalej do końca listopada danego roku akademickiego.
Jednorazowo w grudniu dla aktywnych kont jest aktywowana usługa MSDN AA. W wyniku tej aktywacji na konta pocztowe w domenie WSInf Bydgoszcz studenci otrzymują e-maila z danymi do korzystania z zasobów MSDN AA.
http://www.microsoft.com/poland/edukacja/msdnaa_dla_studenta.aspx

8. w przypadku problemów należy ponownie zapoznać się z powyższymi punktami, ze względu na możliwość zmiany procesu aktywacji kont. Można również wysłać zapytanie na konto Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub zgłosić się osobiście do administratora z początkiem semestru.

Pamiętanie loginów i haseł jest obowiązkiem studenta przez cały okres studiów.
Jeśli zaistnieje potrzeba odtworzenia loginu czy hasła należy zgłosić się osobiście z ważną legitymacją studencką do admistratora w wyznaczonym terminie, uzgodnionym via e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

9. powtarzające się błędy przy zakładaniu kont :
- po wybraniu loginu od razu próbujemy logować się do konta, podczas gdy jego pełna aktywacja następuje po kilku dniach.
- po wybraniu loginu próbujemy się logować do poczty na serwerze w Łodzi, gdzie nie ma naszego konta.

Pobierz: konta studenckie, konfiguracja, usługi, szczegóły - (300 kB - PDF)

Pobierz: zmiana hasła - (720 kB - PDF)

Wirtualny Dziennik :

jest aplikacją pracującą na serwerze w WSInf Łódź. Szybkość jej działania jest zależny od obciążenia serwera w Łodzi, łącz internetowych oraz komputera lokalnego, z którego logujemy się do Wirtualnego Dziennika.

Zmiana hasła na serwerze studenckim skutkuje również jego zmianą w Wirtulanym Dzienniku z jednodniowym opóźnieniem.

Do prawidłowego działania Wirtualnego Dziennika jest niezbędna akceptacja tzw. "wyskakujących okienek" - popup. W czasie logowania pojawiają się dwa okna. W przypadku blokady tzw. "wyskakujących okienek" nie pojawi nam się okno logowania.

Wirtualny Dziennik umożliwia zdalny wgląd w oceny i obecności na laboratoriach. Pozwala na przekazanie informacji od wykładowcy do studenta zarówno indywidualnie jak i grupowo. Zawiera również informacje o płatnościach studenta.

Do Wirtualnego Dziennika są wpisywane oceny cząstkowe z zaliczeń oraz z egzaminów oraz inne ważne informacje od wykładowcy.

Z Wirtualnego Dziennika możesz się dowiedzieć o zmianie terminu zaliczenia, egzaminu czy zajęć. Unikniesz zbędnej straty czasu i kosztów na dojazdy ... zaglądaj do Wirtualnego Dziennika i sprawdzaj pocztę w domenie WSInf Bydgoszcz !

Po uaktywnieniu konta w Wirtualnym Dziennku student jest zobowiązany do umieszczenia w nim swojego aktualnego zdjęcia zgodnie z instrukcją zawartą w Wirtualnym Dzienniku. Zdjęcie należy umieścić w terminie do 30 listopada danego roku akademickiego.

Lokalna sieć LAN i Wi-fi :

1. Aby korzystać z lokalnej sieci Wifi należy pobrać klucz dostępowy, dostępny dla studentów w katalogu /home na serwerze studenckim Konto. Sieć Wifi jest szyfrowana, instalację klucza na prywatnych notebookach należy przeprowadzić samodzielnie.

2. Aby korzystać z lokalnej sieci Lan na prywatnych notebookach należy wbrać usługę klienta DHCP.