Dyplomanci

rekrutacja2

Dyplomanci

Informacje pomocnicze dla dyplomantów kierunku Informatyka i Pedagogika :

- informacje o terminach obrony Dziekanat wysyła e-mailem na adres pocztowy dyplomanta w domenie mail.bydgoszcz.wsinf.edu.pl

- stronę tytułową pracy dyplomowej należy wydrukować z opcji Wirtualnego Dziennika

 

Informatyka

Dokumenty wewnętrzne

               dla Dyplomantów

                  Informatyki

 

informacje dotyczące pracy
dyplomowej

pobierz (pdf)

karta informacyjna absolwent

pobierz (pdf)

oświadczenie

pobierz (pdf)

strona tytułowa pracy
dyplomowej

należy ją wydrukować ze swojego konta Wirtualnego Dziennika

podanie o dopuszczenie
do egzaminu
dyplomowego

pobierz (pdf)

karta zgłoszeniowa tematu
pracy
dyplomowej

pobierz (pdf)

informacja o dyplomach
w języku obcym

pobierz (pdf)

podanie do Dziekana o odpis dyplomu w j.angielskim

pobierz (pdf)

podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

pobierz (pdf)

lista promotorów

pobierz (pdf)

wytyczne dla piszących pracę dyplomową

do pobrania z serwera "konto" /home/dyplomanci

 

 

 Artystyczna Grafika Komputerowa:

 

Dokumenty wewnętrzne

dla Dyplomantów 

 

Artystycznej Grafiki Komputerowej


karta informacyjna absolwent

pobierz (pdf)

strona tytułowa pracy
dyplomowej

należy ją wydrukować ze swojego konta Wirtualnego Dziennika

Informacja o dyplomach
w języku obcym

pobierz (pdf)

podanie o dopuszczenie
do egzaminu
dyplomowego

pobierz (pdf)

podanie do Prodziekan o odpis dyplomu w j.angielskim

pobierz (pdf)

oświadczenie

                                                                         pobierz (pdf)