Dyplomanci - Artystyczna Grafika Komputerowa

rekrutacja2

Dyplomanci - Artystyczna Grafika Komputerowa

Informacje pomocnicze dla dyplomantów kierunku Artystyczna Grafika Komputerowa :

- informacje o terminach obrony Dziekanat wysyła e-mailem na adres pocztowy dyplomanta w domenie mail.bydgoszcz.wsinf.edu.pl

- stronę tytułową pracy dyplomowej należy wydrukować z opcji Wirtualnego Dziennika


Artystyczna Grafika Komputerowa :

Dokumenty wewnętrzne

 dla Dyplomantów 

 Artystycznej Grafiki

Komputerowej

informacja dotyczące pracy dyplomowej

pobierz (pdf)

karta informacyjna absolwent

pobierz (pdf)

strona tytułowa pracy
dyplomowej

należy ją wydrukować ze swojego konta Wirtualnego Dziennika

Informacja o dyplomach
w języku obcym

pobierz (pdf)

podanie o dopuszczenie
do egzaminu
dyplomowego

pobierz (pdf)

karta zgłoszeniowa tematu pracy dyplomowej

pobierz (pdf)

podanie do Dziekana o odpis dyplomu w j.angielskim

pobierz (pdf)

oświadczenie

pobierz (pdf)

wtyczne dla piszących pracę

pobierz (pdf)