Dyplomanci - informatyka

rekrutacja2

Dyplomanci - informatyka

Informacje pomocnicze dla dyplomantów kierunku Informatyka :

- informacje o terminach obrony Dziekanat wysyła e-mailem na adres pocztowy dyplomanta w domenie mail.bydgoszcz.wsinf.edu.pl

- stronę tytułową pracy dyplomowej należy wydrukować z opcji Wirtualnego Dziennika

 

Informatyka

Dokumenty wewnętrzne

dla Dyplomantów

Informatyki

 

informacje dotyczące pracy
dyplomowej

pobierz (pdf)

karta informacyjna absolwent

pobierz (pdf)

oświadczenie

pobierz (pdf)

strona tytułowa pracy
dyplomowej

należy ją wydrukować ze swojego konta Wirtualnego Dziennika

podanie o dopuszczenie
do egzaminu
dyplomowego

pobierz (pdf)

karta zgłoszeniowa tematu
pracy
dyplomowej

pobierz (pdf)

informacja o dyplomach
w języku obcym

pobierz (pdf)

podanie do Dziekana o odpis dyplomu w j.angielskim

pobierz (pdf)

podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

pobierz (pdf)

lista promotorów

pobierz (pdf)

wytyczne dla piszących pracę dyplomową

do pobrania z serwera "konto" /home/dyplomanci