Artystyczna Grafika Komputerowa

rekrutacja2

Artystyczna Grafika Komputerowa

ARTYSTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA – Studia I stopnia

Studia dostosowane do oczekiwań rynku pracy.

 • Możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash.
 • Program dydaktyczny zawiera także, jako wiodące, zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów.
 • Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.
 • Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną.
 • Kadra dydaktyczna to  czynni zawodowo twórcy i projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Absolwent:

 • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie.
 • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.

Czas trwania studiów:

 • na poziomie licencjackim: 6 semestrów.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. 
Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia / studiach podyplomowych.

 • na poziomie magisterskim: 4 semestry.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.
Możliwości kontynuowania nauki: studia III stopnia / studia podyplomowe.

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

I stopień

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Historia i teoria sztuki
 • Estetyka i socjologia sztuki
 • Filozofia
 • Marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Zagadnienia percepcji i kompozycji plastycznej
 • Fotografia
 • Grafika projektowa – komunikacja wizualna
 • Warsztaty komputerowe - grafika
 • Warsztaty komputerowe - programowanie
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Projektowanie stron internetowych
 • Podstawy multimediów
 • Podstawy grafiki warsztatowej
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy
 • Animacja komputerowa
 • Ilustracja
 • Kreacja obrazu i form 3D
 • Fotografia artystyczna
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika projektowa
 • Animacja komputerowa - reklama
 • Grafika przestrzenna
 • Fotografia reklamowa
 • Projektowanie typograficzne
 • Warsztaty projektowe - HTML
 • Seminarium dyplomowe

 

II stopień

 • Zagadnienia filozofii i teorii sztuki
 • Historia grafiki
 • Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru
 • Elektroniczne formy realizacji
 • Psychofizjologia widzenia
 • Przygotowanie do druku
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika cyfrowa
 • Kreacja obrazu i dźwięku
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie informacji
 • Prezentacja multimedialna
 • Seminarium dyplomowe