CCNA - opłaty

rekrutacja2

CCNA - opłaty

Koszty uczestnictwa w szkoleniu ( opłata za semestr ):

Studenci WSInf,
Absolwenci WSInf

500 zł

Studenci WSInf z ukończonym przedmiotem Sieci Komputerowe
opłata dotyczy tylko I-go semestru uwaga ! : grupa będzie utworzona w przypadku zgłoszenia się
odpowiedniej liczby chętnych uprawnionych do zniżki

250 zł

Studenci pozostałych uczelni
i uczniowie

650 zł

 

Pozostali uczestnicy    

 

800 zł

 

Przy płatności z góry za kilka semestrów ( jednorazowa opłata ) obowiązuje rabat :

  • za 2 semestry CCNA - 10% rabatu
  • za 3 semestry CCNA - 15% rabatu
  • za 4 semestry CCNA - 20% rabatu

Obowiązkowe egzaminy cząstkowe i końcowe ( tzw. final ) każdego z czterech semestrów CCNA nie są dodatkowo płatne.

Nieobowiązkowy egzamin certyfikacyjny ( Cisco 640-802 ) po ukończeniu wszytkich czterech semestrów CCNA jest dodatkowo płatny ( 295$ netto ).

Po opłaceniu semestru na pierwszym spotkaniu uczestnik ma zakładane konto Akademii Cisco, w ramach którego ma dostęp do bezpłatnej, elektronicznej wersji materiałów dydaktycznych.

Aby otrzymać fakturę należy przysłać e-maila z danymi do faktury oraz z adresem do jej wysyłki.