CCNA Security - opłaty

rekrutacja2

CCNA Security - opłaty

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (trwa jeden semestr):

Studenci WSInf,
Absolwenci WSInf

500 zł

Studenci pozostałych uczelni i uczniowie

650 zł

 

Pozostali uczestnicy

 

800 zł

Obowiązkowe egzaminy cząstkowe i końcowe ( tzw. final ) CCNA Security nie są dodatkowo płatne.
Nieobowiązkowy egzamin certyfikacyjny po ukończeniu kursu CCNA Security jest dodatkowo płatny ( około 250$ ).

Po opłaceniu semestru na pierwszym spotkaniu uczestnik ma zakładane konto Akademii Cisco, w ramach którego ma dostęp do bezpłatnej, elektronicznej wersji materiałów dydaktycznych.