Uwaga Studenci!

rekrutacja2

piątek, 03 marca 2017 10:17

Uwaga Studenci!

Szanowni Studenci,

 

zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi rozliczenie semestru zimwoego upływa z dniem 15 marca br. w związku z tym prosimy o dostarczenie indeksów i kart egzaminacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca br. Po tym terminie będziemy skreślać z listy studentów.