Zostań GUWERNANTKĄ/GUWERNEREM

rekrutacja2

środa, 18 czerwca 2014 17:54

Zostań GUWERNANTKĄ/GUWERNEREM

Chcesz zostać GUWERNANTKĄ/ GUWERNEREM ?

Rozpocznij studia na Pedagogice w Bydgoszczy!

Proponujemy cykl szkoleń uzupełniających program studiów na kierunku Pedagogika sp. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna zakończony otrzymaniem

Certyfikatu WSIU  Guwernantki/Guwernera  wraz z dyplomem.

 

CERTYFIKAT GUWERNANTKI/GUWERNERA


Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i umacnianiem pozycji kraju w Unii Europejskiej poprawia się sytuacja ekonomiczna społeczeństwa i umacnia warstwa średnia. Jej poziom egzystencji i zachowanie pozycji zależy ciągle jeszcze od wytężonej pracy dorosłych członków rodziny, trwającej często po kilkanaście godzin na dobę. Jednocześnie wyobrażenia i oczekiwania wobec potomstwa ciągle ulegają eskalacji. Realizacja takich założeń poprzez posyłanie na coraz większą liczbę zajęć poza domem i przedszkolem/szkołą jest często fizycznie niemożliwe. W tej sytuacji wszechstronnie przygotowana guwernantka, w naturalnym środowisku domowym, poprzez zabawę, przeplatając w naturalny sposób różne formy edukacji z działaniami wychowawczo – opiekuńczymi staje się niezastąpiona. Przed taką osobą otwiera się także przestrzeń europejska, czy w ogóle świata zachodniego. Liczna emigracja dochowuje się już dzieci urodzonych za granicą. Wiele takich rodzin nie chce zrywać kontaktu z kulturą polską i tu także pole do popisu dla polskich guwernantek, zresztą mających także szanse pracy w rodzinach niepolskich z racji dobrej opinii o walorach Polek pracujących np. w Niemczech czy Włoszech. Guwernantka to zawód przyszłościowy, dający szansę rozwoju i osiągania satysfakcji z indywidualnej, samosterownej pracy z dziećmi.