Artystyczna Grafika Komputerowa - Studia I stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Artystyczna Grafika Komputerowa - Studia I stopnia

 

 Rekrutacji na kierunku Grafika przedłużóna do 8 października br. 

Artystyczna Grafika Komputerowa - Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów,
Tytuł: Dyplom licencjata grafiki - możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich);

 

Dlaczego warto wybrać ARTYSTYCZNĄ GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ?

• Kierunek po którym można zarówno pracować dla kogoś jak i na wlany rachunek, co daje szerokie spektrum możliwości;

• Możliwość podjęcia pracy w różnych branżach i obszarach co powoduje, że praca ta jest ciekawa i zawsze pełna wyzwań;

• Bardzo dobre warunki finansowe;

• Silny rozwój rynku w kierunku Web designu a także grafiki 3D oraz wzrost zasiegu mediów społecznościowych to także silny rozwój w obszarze grafiki i wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej branży.

 

Jedyne miejsce gdzie można sie nauczyć grafiki, grafiki na dzisiejsze standardy. Przygotować sie do robienia w filmach/grach i tym podobnych. Tez bardzo pomaga elastyczność i pomoc kadry. - Igor Derbis, student Grafiki

Dla mnie i dla większości studentów z Ukrainy to była możliwość wyjechania do Polski, mianowicie wybrałem tą uczelnie nie przez przypadek. Uczelnia jest prywatna co daje możliwość rozwoju osobistego, ponieważ nie ma niepotrzebnych przedmiotów, jak było u mnie na poprzednich studiach - w Państwowej uczelni. Masz do pomocy bardzo wykształconych wykładowców. Łódź - miasto rozwoju! Nie jest też sekretem, ze dyplom otrzymany na terenie Unii Europejskiej jest cenny wśród pracodawców. - Bohdan Bilous, student Grafiki

Tutaj poznasz prace studentów oraz dowiesz się więcej o nas

wspp.wsinf.edu.pl

 

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

• Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;

• U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;

•  NOWOŚĆ! Uruchomiliśmy Moduł Międzywydziałowy „Projektowanie Gier” , jeden z najbardziej innowacyjnych i gorących obecnie trednów. Jesteśmy także członkiem Klastra GAMEDEV, jako jedyna niepubliczna uczelnia;

• Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotwanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i luke na rynku pracy;

• Podjeliśmy współpracę z firmą CD3D - specjalistą od drukarek i druku 3D. Współrpaca już w najbliższej przyszłosći zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;

• Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier - tutaj znajdziesz setki ofert pracy, prkatyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;

• Ułatwiamy pracę na własny rachunek - posiadamy na  uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;

• Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych a także w plenerze;

• Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;

• Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich)

• A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

 Co mówią nasi parterzy?

„Duża dynamika rynku oraz ciągle zmieniające się technologie sprawiają że coraz częściej spotykamy się z brakiem wykwalifikowanej kadry. Współpraca z uczelniami pozwala nam wypełnić tą lukę a jednocześnie przygotować przyszłą kadrę która będzie w stanie wdrożyć się szybko do warunków biznesu i przejść do realizacji poważnych projektów.” Łukasz Dębski,Business Development Director, Wastelands Interactive

„Technologia druku 3D sukcesywnie zdobywa uznanie w oczach licznych branż - począwszy od przemysłowej i wytwórczej, przez architektoniczną, a skończywszy na agencjach reklamowych i marketingowych. Kolejne firmy i przedsiębiorstwa wprowadzają technologię druku 3D do swoich ofert lub procesów technologicznych. Równocześnie pojawia się realny problem w postaci braku wykwalifikowanej kadry - zarówno projektantów 3D, specjalizujących się w projektowaniu i optymalizowaniu projektów pod druk 3D, jak również operatorów drukarek 3D i specjalistów od tej technologii. Z powodu braku takich specjalistów na rynku, firmy są zmuszone wdrażać się w druk 3D własnymi siłami - często metodą prób i błędów. Wychodząc na przeciw potrzebom rynkowym, postanowiliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności wprowadzić nowe zajęcia do programu edukacyjnego, ukierunkowane na druk 3D. Jako największy portal poświęcony technologii druku 3D w Polsce oraz ceniona firma consultingowa i szkoleniowa jesteśmy przekonani, iż wspólnie z Uczelnią jesteśmy w stanie przygotować przyszłych projektantów i specjalistów ds. druku 3D do bezproblemowego wdrożenia się w struktury dowolnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również pomóc w rozpoczęciu własnej działalności w tym obszarze.”Paweł Ślusarczyk, Prezes Zarządu CD3D Sp. z o.o.

„Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby rynku wraz  z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności zdecydowaliśmy się pomóc przy wprowadzeniu nowych zajęć do programu edukacyjnego, ukierunkowane na projektowanie graficzne oraz strukturalne opakowań. Jako globalny lider  na rynku oprogramowania do projektowania opakowań (Opakowania dziewięciu na dziesięć głównych marek wytwarzane są przez  klientów Esko) jesteśmy przekonani, iż wspólnie z Uczelnią jesteśmy w stanie przygotować przyszłych projektantów i specjalistów ds. projektowania opakowań oraz przygotowania do druku. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu dostarczonemu przez Esko oraz Digiprint  możliwe stało się praktyczne kształcenie w zakresie projektowania strukturalnego i graficznego opakowań zgodnie z obowiązującymi na rynku najnowszymi standardami w tym zakresie. „Mariusz Geras Sales Account Manager Esko

„Reprezentuję firmę z rynku łódzkiego, w której wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych grafików. Niestety wraz z rozwojem naszej organizacji i zwiększonymi potrzebami rekrutacyjnymi wzrasta również problem z obsadzeniem wakatów. Mimo iż otrzymujemy wiele CV – brakuje kluczowych kompetencji osób aplikujących o pracę u nas. Szczególnie dotyczy to technologii ESKO- znajomość jej, jest praktycznie gwarantem zatrudnienia u nas.Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom co do kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Kształci specjalistów – grafików w technologii Esko, a tym samym gwarantuje im miejsca pracy w Polsce i nie tylko.” - Igor Szlaski, właściciel REGANTA

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest dla nas cennym partnerem w zakresie pozyskiwania nowych współpracowników oraz interesujących projektów. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy poszerzamy naszą wiedzę w zakresie branży IT. Projekty, które realizujemy wspólnie pozwalają nam na ulepszanie metodologii pracy, co przekłada się na sposób realizacji projektów oraz ich jakość. Współpracę z uczelnią oceniamy bardzo dobrze. Z przyjemnością współpracujemy z zatrudnionymi tam specjalistami, a poziom wiedzy studentów i absolwentów oceniamy jako bardzo wysoki.” Tomasz Bartosiak – Prezes Zarząd Dinx Group

Studia dostosowane do oczekiwań rynku pracy:

 • Możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash.
 • Program dydaktyczny zawiera także, jako wiodące, zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów.
 • Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.
 • Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną.

Absolwent:

 • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie.
 • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.

Czas trwania studiów:

 • na poziomie licencjackim: 6 semestrów.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. 
Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia / studiach podyplomowych.

 • na poziomie magisterskim: 4 semestry.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.
Możliwości kontynuowania nauki: studia III stopnia / studia podyplomowe.

 • Grafika Projektowa
 • Grafika Warsztatowa

Grafika Projektowa

Ta specjalność przygotowuje do samodzielnego lub zespołowego projektowania utworów wizualnych takich jak: plakaty typograficzne, reklamowe i społeczne, znaki firmowe, systemy identyfikacji firm, okładki książek i czasopism, skład dowolnych publikacji. Nacisk projektowy położony jest na kompozycję, typografię i sprawność komunikacyjną.

Grafika Warsztatowa

Ta specjalność przygotowuje to tworzenia dowolnych utworów graficznych wykonanych technikami cyfrowymi, klasycznymi lub mieszanymi. Nacisk realizacyjny położony jest na swobodę kreacji i wyrażenie subiektywnych odczuć związanych z relacjami ze światem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

 

I stopień

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Historia i teoria sztuki
 • Estetyka i socjologia sztuki
 • Filozofia
 • Marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba
 • Zagadnienia percepcji i kompozycji plastycznej
 • Fotografia
 • Grafika projektowa – komunikacja wizualna
 • Warsztaty komputerowe - grafika
 • Warsztaty komputerowe - programowanie
 • Podstawy animacji komputerowej
 • Projektowanie stron internetowych
 • Podstawy multimediów
 • Podstawy grafiki warsztatowej
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy
 • Animacja komputerowa
 • Ilustracja
 • Kreacja obrazu i form 3D
 • Fotografia artystyczna
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika projektowa
 • Animacja komputerowa - reklama
 • Grafika przestrzenna
 • Fotografia reklamowa
 • Projektowanie typograficzne
 • Warsztaty projektowe - HTML
 • Seminarium dyplomowe

 

II stopień

 • Zagadnienia filozofii i teorii sztuki
 • Historia grafiki
 • Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru
 • Elektroniczne formy realizacji
 • Psychofizjologia widzenia
 • Przygotowanie do druku
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika cyfrowa
 • Kreacja obrazu i dźwięku
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie informacji
 • Prezentacja multimedialna
 • Seminarium dyplomowe

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki