Architektura Wnętrz – Studia I stopnia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Architektura Wnętrz – Studia I stopnia

Architektura Wnętrz – Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tytuł: Dyplom licencjata architektury wnętrz
Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich) - Grafika

 • Studia na tym kierunku to złożona wiedza, której opanowanie pozwoli na sprawne wykonywanie zawodu.
 • Przedmioty kształtujące zarówno wrażliwość artystyczną jak i przedmioty pozwalające swobodnie poruszać się w zagadnieniach technicznych.
 • Możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. ArchiCad, 3dsmax, Adobe Photoshop, Corel, pozwalających na jak najlepszą komunikację z inwestorem i wykonawcą.
 • Studia na kierunek Architektura Wnętrz są przygotowaniem do atrakcyjnego, cenionego na rynku pracy zawodu
 • Kadra dydaktyczna związana jest z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Politechniką i Akademią Sztuk Pięknych – w większości są to czynni zawodowo projektanci; program dydaktyczny stanowi dobrze skonstruowany konglomerat modelu Akademii Sztuk Pięknych i Politechnik ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.


Tutaj poznasz prace studentów oraz dowiesz się więcej o nas

wspp.wsinf.edu.pl


Przeczytaj rozmowę z absolwentem kierunku Architektura! Jak łączyć pasję z pracą i studiami? Dlaczego bawił się klockami Lego? >> czytaj

Co mówią specjaliści i nasi partnerzy:

„Technologia druku 3D sukcesywnie zdobywa uznanie w oczach licznych branż - począwszy od przemysłowej i wytwórczej, przez architektoniczną, a skończywszy na agencjach reklamowych i marketingowych. Kolejne firmy i przedsiębiorstwa wprowadzają technologię druku 3D do swoich ofert lub procesów technologicznych. Równocześnie pojawia się realny problem w postaci braku wykwalifikowanej kadry - zarówno projektantów 3D, specjalizujących się w projektowaniu i optymalizowaniu projektów pod druk 3D, jak również operatorów drukarek 3D i specjalistów od tej technologii. Z powodu braku takich specjalistów na rynku, firmy są zmuszone wdrażać się w druk 3D własnymi siłami - często metodą prób i błędów. Wychodząc na przeciw potrzebom rynkowym, postanowiliśmy wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności wprowadzić nowe zajęcia do programu edukacyjnego, ukierunkowane na druk 3D. Jako największy portal poświęcony technologii druku 3D w Polsce oraz ceniona firma consultingowa i szkoleniowa jesteśmy przekonani, iż wspólnie z Uczelnią jesteśmy w stanie przygotować przyszłych projektantów i specjalistów ds. druku 3D do bezproblemowego wdrożenia się w struktury dowolnej firmy produkcyjnej lub usługowej, jak również pomóc w rozpoczęciu własnej działalności w tym obszarze.” - Paweł Ślusarczyk, Prezes Zarządu CD3D Sp. z o.o.

 

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim w województwie łódzkim. Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz współpraca z przedsiębiorcami w ramach inicjatyw klastrowych ŁARR S.A.: Łódzkim Klastrze Gamedev i Klastrze Innowacji Budowlanych BOAT pozwala władzom uczelni na dopasowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jako instytucja otoczenia biznesu wpierająca rozwój przedsiębiorczości chętnie bierzemy czynny udział w wydarzeniach organizowanych na uczelni takich jak Dzień IT i Akademickich Targach Pracy.– Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

„Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi aktywnie wspiera rozwój postaw pro przedsiębiorczych wśród swoich studentów. Wpływa na wzrost kompetencji istotnych z punktu widzenia prowadzenia własnego biznesu w kraju i zagranicą oraz pozwala testować swoją wiedzę w praktyce. Cieszymy się, że WSIiU będąc partnerem Łódzkiego oddziału Business Link współpracuje z nami przy projektach mających znaczenie z punktu widzenia nie tyle pracowników, co pracodawców.„ - Cezary Stacewicz , Chief Product Officer Business Link Poland oraz Manager Business Link Łódź.

 

>> Więcej opinii Partnerów


Absolwent:

 • Potrafi sprawnie organizować własną pracę oraz pracować w zespole.
 • Jest przygotowany do samodzielnego projektowania i nadzorowania etapu wykonawczego prostych inwestycji wnętrzarskich.
 • Potrafi współpracować, komunikować się i uzgadniać rozwiązania z przedstawicielami innych branż (np. elektryk, hydraulik, stolarz) biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.
 • Potrafi współpracować z doświadczonym, samodzielnym projektantem w formie praktyki podczas: projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu, aranżacji i adaptacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu, rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy stylowych, projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, projektowania wystaw, projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz

Absolwent jest przygotowany do podjęcia magisterskich studiów drugiego stopnia.

 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie mebla
 • Projektowanie form rzeźbiarskich NOWOŚĆ!


Projektowanie wnętrz

 • Specjalizacja przygotowuje do samodzielnego zaprojektowania dowolnego architektonicznego wnętrza mieszkalnego lub użyteczności publicznej oraz daje możliwość poznania technik prezentacyjnych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych.
 • Przygotoanie do prac związanych z komputerową inwentaryzacją i rekonstrukcją obiektów architektonicznych i urbanistycznych.

Projektowanie mebla

 • Przygotowanie do projektowania i współczesnej prezentacji zestawów mebli i sprzętów unikatowych dostosowanych do kontekstu wnętrza.
 • Umiejętności kształtowania formy z uwzględnieniem warunków funkcji, ergonomii, technologii i kultury plastycznej.

Projektowanie form rzeźbiarskich NOWOŚC!

 • Absolwent tej specjalności wyposarzony jest w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji form nekropolicznych (z elementami projektowania literniczego i graficznego),
 • Specjalność przygotowuje do współpracy z zespołami realizującymi zadania związane z rewitalizacją architektury miasta przemysłowego (w perspektywie dużych nakładów finansowych
  kierowanych właśnie na te cele) jak i bycie projektantem różnorodnych rzeźbiarskich form użytkowych (lokowanych w przestrzeni publicznej i prywatnej, miejskiej i ogrodowej).

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

 • Historia wnętrz i sztuki użytkowej
 • Historia współczesnej sztuki użytkowej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Rysunek
 • Rzeźba i Malarstwo
 • Fotografia
 • Podstawy projektowania
 • Podstawy projektowania architektury wnętrz
 • Podstawy projektowania mebli
 • Podstawy projektowania wystaw
 • Podstawy projektowania architektonicznego
 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Projektowanie mebli
 • Projektowanie wystaw
 • Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej
 • Projektowanie kuchni i łazienek
 • Budownictwo
 • Konstrukcje budowlane
 • Formy strukturalne
 • Oświetlenie
 • Instalacje w budynkach
 • Technologie w architekturze wnętrz
 • Technologie we wzornictwie
 • Warsztaty komputerowe – Corel, Photoshop, 3ds max
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Modelowanie przestrzenne
 • Dokumentacja projektowa – CAD
 • Geometria wykreślna
 • Ergonomia,
 • Ergonomia wnętrz,
 • Ergonomia przedmiotów użytkowych
 • Projektowanie wzornicze
 • Wzornictwo w architekturze wnętrz

>> REKRUTACJA ONLINE <<

Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki