Aktualne projekty - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

facebook

rekrutacja

Aktualne projekty

Aktualne projekty

Realizujemy projekt „Inwestycja w kadry – Inwestycją w przyszłość”, a w nim: Studia Podyplomowe z kierunkami: Zarządzanie projektami informatycznymi Tworzenie aplikacji biznesowych Skuteczne strategie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem e-biznes Organizacja i zarządzanie ośrodkami oraz centrami wellness i spa Multimedia Audyt…
Czas trwania od 01-08-2010 do 30.04.2013 Projekt ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych 60 osób oraz do podjęcia pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w systemie przedmiotowym i modułowym a w szczególności: wzmocnienie wsparcia osób chcących nauczać zawodu,…
Szkolenia informatyczne dla osób pracujących z terenu województwa kujawsko-pomorskiego chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Strona www: http://pkz.wsinf.edu.pl/.
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Strona www: http://bazaprojekt.pl/projekt/
Joomla SEO by AceSEF

 

 

Partnerzy

Pozostałe jednostki