Praktyki - Studenckie Biuro Karier BAZa

facebook

Praktyki

Warunki i procedura zaliczenia praktyk

 

  1. Pobranie dokumentów (Dziennik praktyk, Umowa o organizację  praktyk studenckich ) w Akademickim Biurze Karier „Baza” – pokój 203 B.
  2. Wypełnienie i złożenie umowy w miejscu odbywania praktyk.
  3. Uzupełnienie dziennika praktyk zgodnie z programem praktyk obowiązującym na  studiowanym kierunku .
  4. Zwrócenie kopii umowy do Akademickiego Biura Karier „Baza”.
  5. Spotkanie z opiekunem praktyk w celu ich zaliczenia poprzez uzyskanie wpisu do Dziennika praktyk  oraz Indeksu.
  6. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest rozliczenie się z Akademickim Biurem  Karier „Baza” – uzyskanie pieczątki „Bazy” na ostatniej stronie  Dziennika praktyk.Jest to równoznaczne z "podbiciem" obiegówki.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk na swoim kierunku znajdziesz w poniższych linkach:

 

Joomla SEO by AceSEF

Partnerzy

Pozostałe jednostki