Praca w Polsce - Studenckie Biuro Karier BAZa

facebook
Praca w Polsce PDF Drukuj Email

Praca dla obcokrajowca

 Student, który jest obcokrajowcem, może legalnie pracować w Polsce bez konieczności posiadania urzędowego pozwolenia pod warunkiem, że studiuje dziennie i posiada kartę pobytu.  W innym wypadku (np. gdy studiuje wieczorowo), by pracować legalnie powinien posiadać wizę z prawem do pracy. W takiej sytuacji student, składając wniosek o wizę, zamiast zezwolenia składa pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy w Polsce. Dotyczy to studentów:

a.    studiów dziennych odbywanych w Polsce - w lipcu, sierpniu i wrześniu;

b.    odbywających staże zawodowych realizowanych przez organizacje, które są członkiem międzynarodowych zrzeszeń studentów;

c.    wykonujących pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;

d.    szkół wyższych, którzy odbywają praktyki zawodowe (w okresie do 6 miesięcy) przewidziane regulaminem studiów lub programem nauczania, zorganizowane w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą a pracodawcą, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy;

e.    szkół wyższych, (w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej) którzy odbywają praktyki zawodowe przewidziane regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej.

 

 

EURES Sieć Europejskich Ofert Pracy

http://www.eures.praca.gov.pl/

 

 Portale internetowe z ofertami pracy

 

 

Praca dla obcokrajowców:

http://www.cudzoziemcy.info.pl/zatrudnienie.php

 

 

Strony internetowe gazet publikujących oferty pracy

 

 
 

Wykaz agencji zatrudnienia:

 

Lista Agencji Zatrudnienia do pobrania

 

 

Po pomoc w znalezieniu pracy, praktyk, staży zapraszamy do Akademickiego Biura Karier BAZa

 

Budynek A, pokój 105,106

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 
Joomla SEO by AceSEF

Partnerzy

Pozostałe jednostki