Służba zdrowia - Studenckie Biuro Karier BAZa

facebook

Służba zdrowia

 

Zasady korzystania z opieki medycznej w Polsce dla studentów zagranicznych


Dla studentów z krajów należących do Unii Europejskiej

Osoby przyjeżdżające do Polski z innych krajów Unii Europejskiej/EFTA w ramach wymiany studenckiej, powinny uzyskać ze swojej instytucji ubezpieczenia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) obejmującą okres pobytu w Polsce.

Zgodnie z unijnymi/wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art.25pktAust.3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3 na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,
 • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

W celach weryfikacyjnych, trzeba okazać EKUZ wraz z dowodem tożsamości bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala.

Nie jest wystarczające podanie lekarzowi samego numeru identyfikacyjnego karty. Lekarz musi osobiście zobaczyć kartę, zweryfikować zawarte na niej dane pod kątem zgodności
ze wzorem określonym w przepisach unijnych.

Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie
u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Łodzi
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź

Infolinia: 19488

tel. 42 19 488 - dla osób dzwoniących spoza Łodzi

tel. 42 275 40 30

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dla studentów spoza Unii Europejskiej

Studenci, którzy chcą mieć zapewnioną opiekę medyczną w Narodowym Funduszu Zdrowia podczas studiowania w Polsce muszą wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia
składając „Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym”.

Na terenie województwa łódzkiego zajmuje się tym Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Łodzi
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź

tel. 42 275 41 66, faks 42 275 41 89

Infolinia: 19488

tel. 42 194 88 - dla osób dzwoniących spoza Łodzi

tel. 42 275 40 30

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Aby student został objęty Dobrowolnym Ubezpieczeniem Zdrowotnym musi zgłosić się do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z następującymi dokumentami:

 • Ksero paszportu, wiza, w przypadku ruchu bezwizowego potwierdzenie ostatniego przybycia na teren Rzeczpospolitej Polskiej
 • Potwierdzenie zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polski
 • Zaświadczenie z WSIU, że są studentami (do odbioru w Dziekanacie)

 

Z tymi dokumentami student musi udać się do NFZ gdzie zostanie podpisana z nim umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

 • Ubezpieczenie działa od dnia podpisania
 • Student musi opłacać składki do 15 dnia miesiąca następnego (np. za październik 2014 składka opłacana jest do 15 listopada 2014)
 • Wysokość składki to 46,80 zł
 • Co miesiąc z potwierdzeniem zapłaty składki student musi udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) gdzie wypełnia druk DRA
 1. oZakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Ludwika Zamenhofa 2
  683-27-90
  godziny przyjęć: 800 - 1500
 • W chwili utraty statusu studenta należy zgłosić się do NFZ w celu rozwiązania umowy (każdy ubezpieczony po zakończeniu ubezpieczenia posiada jeszcze 30 dni prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej).
 • Ponadto informujemy, że każda  osoba, która legalnie zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może również ubezpieczyć się dobrowolnie lecz na zasadach ogólnych, wówczas składka na to ubezpieczenie jest wyższa i w III kwartale 2014 r. wynosiła 354,95 zł.
 • Umowa z NFZ jest podpisywana na czas nieokreślony, składka jest miesięczna
  i niepodzielna. Umowę można rozwiązać jednak w każdym momencie.Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie NFZ oraz na stronie internetowej pod adresem:

https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/krok-po-kroku/1604-jak-uzyska-dobrowolne-ubezpieczenie

 

Placówki medyczne w okolicy kampusu WSIU:

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna (Nie trzeba mieć skierowania)

1.Miejska Przychodnia " Lecznicza " w Łodzi (Szpital im. Jonschera)

ul. Lecznicza 6, tel. 42 25 65 167

ul. Zarzewska 56/58 tel. 42 684 63 37

 

2. Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul. Politechniki 5, tel: 42 63 68 462

 

3. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul. Broniewskiego 68, tel: 42 649 21 79

 

4.Centrum Medyczne Dobry Doktor

ul. Rzgowska 281/289, 42 686 74 73

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w przentacji do pobrania na dole strony.

 


Uwaga !!! Ubezpieczenie zdrowotne wykupione u prywatnych ubezpieczycieli, tj. poza NFZ, realizowane jest na warunkach określonych w zawartej umowie. Nie ma związku z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Zanim zdecydujesz się na takie ubezpieczenie dowiedz się, jaki zakres świadczeń medycznych gwarantuje umowa zawarta z prywatnym ubezpieczycielem.

Joomla SEO by AceSEF

Partnerzy

Pozostałe jednostki