Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi - Studenckie Biuro Karier BAZa

facebook
piątek, 19 maja 2017 12:09

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Powiatowy Urząd Parcy w Łodzi.

Daje on możliwość udziału w darmowych szkoleniach oraz podjęcia odpłatnych staży.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzedzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II prol pomocy),
które w okresie 4 tygodni przed przystapieniem do projektu nie szkoliły sie ze srodków
publicznych – tzw. młodziez NEET. Uczestnicy projektu musza spełniac jednoczesnie kryteria
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt skierowany jest w pierwszej
kolejnosci do osób o niskich kwalikacjach (tj. osób z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym
lub nizszym).

Joomla SEO by AceSEF

Partnerzy

Pozostałe jednostki