Agencja zatrudnienia - Studenckie Biuro Karier BAZa

facebook

Agencja zatrudnienia

Czym jest Agencja Zatrudnienia WSIU
Certyfikat nr 457

Agencja zatrudnienia działa w strukturach Akademickiego Biura Karier BAZa.
Działania skierowane są przede wszystkim do absolwentów i studentów Uczelni uwzględniając specjalności i umiejętności zdobyte podczas studiów.
Realizacja zadań odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i związkami pracodawców.
Ważnym elementem efektywnego zatrudniania absolwentów jest współdziałanie Uczelni z potencjalnymi pracodawcami w celu właściwego (oczekiwanego) przygotowania zawodowego studenta danej specjalności do pracy.
Ścisła współpraca z publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy pozwala na zdobycie sojuszników w efektywnym zatrudnianiu absolwentów Uczelni.
Agencja zatrudnienia WSIU pośrednicząc i kojarząc kandydatów do pracy z pracodawcami nie śledzi dalszych losów zawodowych absolwentów.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy kontaktują się często bezpośrednio z pracodawcą i nie informują Uczelni o ewentualnie podjętej pracy.

Jak funkcjonuje Agencja Zatrudnienia WSIU
Certyfikat nr 457

1. Pozyskiwanie ofert pracy odbywa się:

 • drogą mailową bezpośrednio od pracodawców;
 • z porozumień nawiązanych przez Biuro z pracodawcami (na bazie praktyk);
 • z wyszukiwanych przez Biuro na portalach internetowych ofert pracy, odpowiadających wykształceniu studentów i absolwentów poszczególnych kierunków studiów.

2. Upowszechnianie ofert pracy odbywa się poprzez:

 • umieszczanie ich na stronie internetowej BAZy;
 • umieszczanie ich na tablicach informacyjnych BAZy;
 • osobisty kontakt w Biurze BAZy;
 • wysyłanie drogą mailową do zainteresowanych;
 • bezpośredni kontakt na spotkaniach z zainteresowanymi grupami studentów i absolwentów.

3. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy odbywa się na podstawie:

 • informacji uzyskanych z dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, kwestionariusz);
 • informacji uzyskanych z kart studenta o przebiegu odbytych praktyk i staży;
 • przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych;
 • informacji uzyskanych od opiekunów praktyk i dziekanów wydziału.

4. Informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz organizowaniu ich wzajemnych kontaktów odbywa się poprzez:

 • organizowanie tematycznych konferencji;
 • organizowanie i udział w Dniach Kariery, Targach Pracy;
 • wprowadzenie do programu nauczania przedmiotu „Wybrane zagadnienia rynku pracy”;
 • udział w imprezach okolicznościowych, partnerskich studentów i pracodawców (Dni Otwarte).

Pracodawców zapraszamy do przesyłania ofert zatrudnienia na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoby, które chcą zarejestrować się w naszej agencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz zgłoszeniowy
 

 

Joomla SEO by AceSEF

Partnerzy

Pozostałe jednostki